Olika typer av hästförsäkring

När du tecknar din hästförsäkring ingår det hos de flesta försäkringsbolagen en olycksfallsförsäkring, ifall du eller någon annan person skulle bli skadad av din häst. Numera erbjuder även flera försäkringsbolag tillgång till fria veterinärkonsultationer via mobiltelefon, någonting som är en snabbt växande marknad. På flera av försäkringsbolagen väljer du till en början försäkring efter vad hästen ska användas till. Har du till exempel en tävlingshäst eller travhäst tecknar du en annan försäkring än om du har en häst som används för hobbyridning. Det finns även speciella försäkringar för avelsston. Innan du tecknar din försäkring är det bra om du funderat över vad din häst ska användas till, då det kan påverka priset på din försäkring.

Självrisk

Upp till en viss summa får du själv betala för veterinärvården, och det är denna summa som kallas självrisk. Det är först när veterinärvården kommit upp över summan för självrisken som försäkringsbolaget träder in och betalar. De flesta bolag har även en rörlig självrisk som brukar ligga runt 20-25% av den summa som överstiger den fasta självrisken. Detta innebär att du får fortsätta betala en del av kostnaderna även när försäkringsbolaget ersätter den större kostnaden. Det finns dock försäkringsbolag som har valt att inte ha någon rörlig självrisk förrän du kommer upp över en högre summa. Hos vissa bolag får du själv välja vilken summa du vill ha i självrisk, vilket sedan påverkar priset på din premie. Högre självrisk betyder lägre premie, och lägre självrisk ger högre premie. Det kan löna sig att jämföra kostnaderna för självrisk och premie hos olika försäkringsbolag för att se vilket som ger dig de bästa villkoren.

Veterinärvårdsförsäkring

När du tecknar din försäkring brukar du få välja ett maxbelopp för veterinärvård. Vilken summa du väljer påverkar din försäkringspremie, och ett högre belopp innebär förstås en högre premie. Det är bra att vara medveten om att när din häst blir sjuk så är kostnader för veterinärbesök, läkemedel och undersökningar extremt höga. Även om det låter som att summorna som veterinärvårdsförsäkringen täcker är höga, så kan det vara värt att ta tecknat försäkringen till en högre premie den dagen din häst drabbas av sjukdom eller skada.

Livförsäkring

En livförsäkring ger dig ersättning om din häst måste avlivas eller avlider. Det finns hos de flesta försäkringsbolag en mer begränsad variant av livförsäkring och en som är mer omfattande. Skillnaden brukar vara att den mer omfattande versionen ger ersättning även om din häst skulle bli så skadad att den förlorar sin användbarhet som t ex ridhäst. Oftast kan du även få ersättning från livförsäkringen om din häst skulle försvinna eller bli stulen. Livförsäkringen brukar vara valbar när du tecknar din försäkring, och ersätter ofta det belopp du köpt hästen för. Många försäkringsbolag sänker värdet i livförsäkringen när hästen blir äldre, och summan du kan få utbetald minskar med en viss procentandel per år. Har du en lite äldre häst är det bra att läsa på villkor och jämföra mellan olika försäkringsbolag hur de räknar när hästen blir äldre.

Tilläggsförsäkringar

Hos de flesta försäkringsbolag finns det även en del tilläggsförsäkringar som du kan välja om du vill teckna. Det kan till exempel röra sig om att du får ersättning för rehabilitering, vissa ryggsjukdomar som inte täcks av den ordinarie försäkringen, eller att du har ett utökat skydd om hästen skulle drabbas av hälta. Det finns också tillägg som täcker dolda fel, någonting som kan vara bra att ha om du till exempel köper en häst för en väldigt hög inköpssumma.

Specialförsäkringar

Det finns flera försäkringsbolag som har en del olika specialförsäkringar, vilket kan vara bra att titta på innan du tecknar försäkring. Det finns till exempel särskilda ponnyförsäkringar, försäkringar som är för islandshästar och även försäkringar som är anpassade för dig som bedriver verksamhet. Du kan även teckna en försäkring för ett foster, som ger ersättning om någonting skulle gå fel. Försäkringsbolagen har mycket bra information om dessa försäkringar på sina hemsidor.